Účtovníctvo Komárno
Účtovníctvo

Účtovníctvo

Sme profesionálna účtovná kancelária so sídlom v Komárne. Našou dlhoročnou skúsenosťou a odbornosťou v oblasti účtovníctva sme vaším spoľahlivým partnerom v zabezpečení finančnej transparentnosti a efektívneho hospodárenia.

Jedným z našich hlavných cieľov je vám uľahčiť život a znížiť vašu administratívnu záťaž. Pomocou moderných digitálnych nástrojov a technológií sme zavedli proces digitalizácie účtovníctva, ktorý vám umožňuje viesť a sledovať svoje účtovníctvo online. To znamená, že nezáleží na tom, kde sa nachádzate na Slovensku, môžete sa spoľahnúť na naše služby a mať úplný prehľad o svojich finančných záznamoch.

Naša kancelária ponúka komplexné účtovnícke služby pre malé a stredné podniky, živnostníkov a právnické osoby. Bez ohľadu na veľkosť vášho podniku sme tu pre vás s prispôsobiteľnými riešeniami, ktoré vyhovujú presne vašim potrebám. Naši kvalifikovaní účtovníci sa starajú o všetky aspekty účtovníctva, vrátane vedenia účtovníctva, fakturácie, miezd, daňových priznaní a komunikácie s daňovými úradmi.

Pri výbere nás ako vášho partnera v účtovníctve získate nielen kvalitné služby, ale aj dôveru a bezpečnosť. Sme plne oboznámení s platnými predpismi a daňovými povinnosťami na Slovensku a zaručujeme, že vaše účtovníctvo bude vedené v súlade s legislatívou.

Ak hľadáte spoľahlivú účtovnú kanceláriu, ktorá vám pomôže zefektívniť vaše účtovníctvo a poskytne vám online prístup k vašim finančným informáciám, sme tu pre vás. Neváhajte nás kontaktovať a dozvedieť sa viac o našich službách. Tešíme sa na spoluprácu s vami a na to, ako vám môžeme pomôcť pri správe vášho účtovníctva.

  • komplexné spracovanie jednoduchého (JÚ) a podvojného (PÚ) účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov pre fyzické (SZČO) a právnické osoby
  • spracovanie účtovníctva neziskových organizácií
  • spracovanie DPH vrátane vytvorenia výkazov (kontrolný výkaz a súhrnný výkaz) pre mesačných, alebo štvrťročných platcov DPH
  • spracovanie pokladničných dokladov, fakturácia, vyhotovenie pokladničnej knihy (v tuzemskej i zahraničnej mene)
  • evidencia dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
  • priebežné vyhodnocovanie dosiahnutých hospodárskych výsledkov
  • vytvorenie ročnej účtovnej uzávierky (PÚ) – zostavenie ročných účtovných výkazov (súvahy a výkazu ziskov a strát) a príloh podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR
  •  komplexne vyhotovenie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel a ich doručenie na daňový úrad (elektronicky)
  • vypracovanie výkazov a hlásení pre štatistický úrad SR
  • spracovanie a zasielanie výkazov pre Intrastat