Mzdy a personalistika, Komárno
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd

Vypočítame a pripravíme za Vás všetky mzdy a odvody, všetku komunikáciu s úradmi nechajte na nás!

Outsourcing miezd a personalistiky

Zaistíme vám kompletné spracovanie mzdovej agendy v súlade so slovenskými právnymi predpismi. Mzdové účtovníctvo vedieme v priestoroch našej spoločnosti, kde evidujeme všetky dokumenty a údaje. Tie zároveň dokážeme účinne ochrániť proti zneužitiu.

Mzdové účtovníctvo spracovávame komplexne vrátane

 • Mesačné spracovanie miezd
 • Elektronický prenos dochádzkového systému
 • Výplatné pásky – diskrétne pásky v papierovej podobe alebo emailom zaheslované v pdf formáte
 • Možnosť úhrady miezd za vás, prípadne zaslanie súboru priamo pre vaše internetové bankovníctvo
 • Automatický prenos účtovného dokladu do vášho účtovného systému
 • Registrácia na úradoch – sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad
 • Prihlášky a odhlášky do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne
 • Zasielanie mesačných výkazov platieb DSS
 • Spracovanie evidenčných listov
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu za zamestnancov
 • Vyplnenie štatistických výkazov
 • Spracovanie ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • Vystavenie rôznych potvrdení a dokumentov zamestnancov na požiadanie
 • Pomoc pri tvorbe interných smerníc týkajúcich sa HR agendy a nastavení procesov