Účtovníctvo, Komárno
Účtovníctvo

Účtovníctvo

Účtovníctvu sa venujeme od roku 2014. Za ten čas sme si potvrdili, že je to profesia, ktorá nás skutočne baví a napĺňa. Stále odborne rastieme, vzdelávame sa, študujeme, posúvame sa vpred s každým novým daňovým a účtovným zadaním od klienta.

V oblasti účtovníctva ponúkame komplexné služby

 • kontrola formálnej správnosti dokladov pred ich zaúčtovaním, usmernenie pri vystavení faktúr
 • zaúčtovanie dokladov, vedenie príslušných evidencií
 • spracovanie daňových priznaní k DPH, dani z príjmov, dani z motorových vozidiel, prípadne iných potrebných hlásení a oznámení pre daňový úrad, zasielanie podkladov potrebných pre úhradu daňových povinností
 • poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
 • zaručíme sa za správnosť zaúčtovania
 • rekonštrukcia účtovníctva : vypracujeme hodnotiacu správu, v ktorej upozorníme na chyby, nesprávne postupy v účtovnej a daňovej agende. Vyhnete sa tak možným pokutám a sankciám.

Pre koho pracujeme

 • Slovenské a zahraničné firmy,
 • E-shopy
 • Pre podnikateľov ale aj pre zamestnancov
 • Pre osoby s príjmami z prenájmu alebo autorských honorárov

Naše účtovné služby využívajú

 • Potravninárske spoločnosti
 • Výrobné spoločnosti
 • E-shopy
 • Stavebné spoločnosti
 • Vinástva
 • Maloobchody
 • IT technológie