Platenie daní kartou
Platenie daní kartou

Platenie daní kartou

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Platenie daní kartou Platenie daní kartou Platenie daní kartou

Dlhodobým cieľom finančnej správy je prinášať klientom také riešenia, ktoré zvýšia ich komfort pri plnení si daňových povinností voči štátu

S týmto cieľom 22.2.2023 spustila novinku. Uhradiť daň je po novom možné cez portál finančnej správy (PFS) prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.

Finančná správa platby kartou prináša v spolupráci so Štátnou pokladnicou. Využitie platobnej brány finančnou správou je pre Štátnu pokladnicu významným míľnikom v procese digitalizácie služieb štátu. Prioritou Štátnej pokladnice je neustále rozširovať možnosti elektronických platieb za služby verejného sektora občanom a právnickým osobám. Štátna pokladnica uvítala zámer finančnej správy a spoločne pripravili, implementovali a uviedli do produkcie pre klientov finančnej správy možnosť zaplatiť preddavky a dane prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice cez portál finančnej správy.

Ako postupovať pri platbe daní kartou

Finančná správa v manuáli k platbe daní kartou uvádza príklad úhrady dane z pridanej hodnoty z podaného daňového priznania:

  1. V prvom kroku sa používateľ prihlási do portálu finančnej správy za ten subjekt, za ktorý chce podať Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.
  2. Následne zvolí v menu Katalógy / Katalóg formulárov a otvorí formulár DPHv21 Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty.
  3. Na ľavej strane sú viaceré tlačidlá, no tlačidlo Zaplatiť ešte nie je prístupné.
  4. Keď používateľ správne vyplní formulár, prípadne načíta príslušné XML, formulár podpíše a odošle do podateľne. Vtedy sa zobrazí Oznámenie: Elektronický dokument bol odoslaný.
  5. Oznámenie zatvorí a zostane na stránke s odoslaným formulárom. Ak bola v podaní uvedená daň na úhradu, bude mať na ľavej strane už prístupné tlačidlo Zaplatiť.
  6. Používateľ na toto tlačidlo klikne a následne sa otvorí ďalšia záložka. Používateľ bude presmerovaný do Platobnej brány štátnej pokladnice (PB ŠP), kde vykoná platbu. Viditeľná bude suma aj vygenerovaný variabilný symbol. Stačí si vybrať spôsob platby (internetbanking zobrazených bánk, platobnou kartou, Google/Apple Pay. Postup je rovnaký ako v iných prípadoch platby cez internet. Napríklad, ak používateľ zvolí platbu kartou, vyplní číslo karty, platnosť karty a overovací kód a stlačí Zaplatiť.
  7. Po realizácii platby sa na portáli PB ŠP zobrazí oznámenie o úspešnej platbe a o presmerovaní na portál s odoslaným formulárom do 10 sekúnd.
  8. Po presmerovaní naspäť na PFS s odoslaným formulárom sa zobrazí okno s oznámením, že platba bola úspešne realizovaná.
  9. Ak bola platba úspešná, už sa nebude zobrazovať tlačidlo Zaplatiť v ľavej strane formulára. Používateľ zavrie okno s oznámením a potom celé okno s formulárom v prehliadači.

Úspešné aj neúspešné pokusy o úhradu cez PB ŠP môže používateľ vidieť v menu v časti Osobný účet / Výpis obratov – úhrady cez PB ŠP. Pokiaľ sa tam uvádza stav úhrady „Nová neoverená“ alebo „Otvorená v spracovaní“, môže používateľ vyžiadať overenie úhrady, a to kliknutím na ikonku modrých šípok vedľa danej úhrady. Ak Platobná brána štátnej pokladnice eviduje iný ako zobrazený stav, bude aktualizovaný na novú hodnotu. Celý postup aj s ilustráciami možno nájsť v manuáli, ktorý pripravila Finančná správa.

Kartou možno uhradiť aj daňový nedoplatok

Finančná správa pripravila aj ďalšiu novinku. Aj daňoví dlžníci majú možnosť po novom komfortnejšie uhradiť svoj nedoplatok, a to platobnou kartou. Finančná správa pre daňových exekútorov zabezpečila celkovo 36 kusov POS terminálov pre celé Slovensko.

POS terminály sú dostupné na týchto daňových úradoch a vybraných pobočkách daňových úradov:

Daňový dlžník môže uhradiť nedoplatok platobnou kartou napr. akonáhle zistí, že mu bol zo strany daňového úradu zablokovaný účet v banke, po doručení daňovej exekučnej výzvy, pri prejednaní nedoplatku na daňovom úrade s príslušným daňovým exekútorom či priamo počas návštevy prevádzky daňovým exekútorom. Stačí použiť platobnú kartu a dlžnú sumu zaplatiť.

Finančná správa upozorňuje, že úhrada platobnou kartou nie je možná v prípade, ak ešte nedoplatok nevznikol, ani v prípade, ak nedoplatok nepresiahol výšku 170 eur a ešte nebol odstúpený na vymáhanie. V týchto prípadoch je daňový subjekt povinný postupovať podľa inštrukcií zverejnených na portáli finančnej správy.

Zdroj: Finančná správa