Ekonomické poradenstvo
Ekonomické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.

Okrem spracovania účtovnej, mzdovej a personálnej agendy Vám ponúkame aj cenné profesionálne poradenstvo a riešenia pre Vaše podnikanie. Sme stabilným a spoľahlivým partnerom, našim cieľom je individuálny prístup pri riešení Vašich potrieb, zabezpečiť Vám komplexné služby pod jednou strechou a všetko potrebné pre Vaše strategické rozhodovania v podnikaní.

  • plánovanie podnikových zdrojov
  • nastavenie interných kontrolných procesov
  • poradenstvo a konzultácie v oblasti účtovnej a daňovej problematiky
  • zvyšovanie výkonnosti Vášho podniku
  • prípravu reportov podľa Vašich požiadaviek, ich vyhodnotenie, konzultácie
  • prípravu podkladov pre účely auditu, asistenciu počas auditu
  • kontrolu a dohľad nad fungovaním interného účtovného oddelenia, optimalizáciu účtovných procesov
  • tvorbu vnútropodnikových smerníc v oblasti účtovníctva
  • iné poradenské služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta
  •  identifikácia, manažment a eliminácia interných a externých rizík