O nás

Náš projektový tím pozostáva z mladých ľudí - profesionálov v oblasti eurofondov ako aj v oblasti projekcie a realizácie stavebných prác a služby v oblasti verejného obstarávania. Poskytujeme riadenie a manažment celkového projektového cyklu:

 • Programovanie: pokrýva odvetvové zameranie/stratégiu pomoci stanovené vládou v spolupráci s EÚ.
   
 • Identifikácia: provotná formulácia myšlienky projektu, fáza analýz – súlad s odvetvovou stratégiou, alanýza problémov, formulácia cieľov.
   
 • Formulácia: špecifikované podrobnosti projektu, skúma sa uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektu, presnosť cieľov, definícia výstupov, aktivít a vonkajších faktorov, odhad nákladov, záväznosť pre partnerov.
   
 • Implementácia: realizačná fáza projektu, podporená monitorovaním a vypracovaním ročných správ a žiadostí o platbu
   
 • Hodnotenie: hodnotenie výsledkov projektu, procesu realizácie dopadov.
Kontakt
Informácie
Komárno

Svätoondrejská 9

info@rivercom.sk

+421 908 417 668

Rivercom s.r.o.

Mgr. Anita Jozefiková

IČO: 47381868

DIČ: 2023845505